هیچ کس غیر قانونی نیست

شب پانزده سال است که ار حقوق وکرامت انساﻨﯽ پناهندگان که ﮪﯾﭻ کس ﻏﯾرقانوﻨﯽ ﻨﯾست / شهر کلن ﺒﯾش از در آلمان حمات ﻤﯾکند. ما معتقد م که جهان به تمام انسانها تعلق دارد. به ان دﻟﯾل مخالف مرز ﺴﯾاﺳﯽ ﺳﺗﯾم. هر انسان باد بتواند در انتخاب کردن محل زندگ آزاد باشد. ما ﺴﻌﯽ ﻤﯾکﻨﯾم در حد توان از حقوق پناهندگان در به دست آوردن امکان آقامت در آلمان حمات کﻨﯾم.

براى ما مهم ﻨﯾست که آا پناهجوﯾﯽ مدارک شناساﯾﯽ و وزا اقامت دارند ا ندارند. ک نوسندهاى و نجات افته از زندان آلمان نازى به نام آ وزل ﻤﯽ گود "شما باد بداﻨﯾد هﯾﭻ انساﻨﯽ ﻏﯾر قانوﻨﯽ ﻨﯾست. آن تناقض در خود است. آنسان ﻤﯾتواند زبا ا زبا تر باشد آنسان ﻤﯽ تواند عادل ا ﻏﯾر عادل باشد وﻟﯽ وجود انسان ﻨﻤﯾتواند ﻏﯾر قانوﻨﯽ باشد. چگونه ﻤﯾتواند کرامت انسان ﻏﯾر قانوﻨﯽ    باشد؟"

تعداد افرادی که در آلمان  بدون اقامت قانونی زندگی می کنند بسیار زیا میباشد  : در حدود ۲۰۰۰۰ نفر در کلن ،  ۲۰۰۰۰۰  نفر در برلین .در مجموع بیش از 1 میلیون نفر در آلمان برآورد شده است. مهاجران با تمام شدن اعتبار ویزا ، جویندگان کار ، پناهندگان رد شده ،اعضای خانواده بدون ویزا  ، دانش جویان سابق که در آلمان مانده اند این گروه را تشکیل میدهند..

یک اقامت چند ساله ، یک پناهندگی به رسمیت شناخته شده ، متولد شدن کودکان در آلمان و کار آنها را در برابر غیر قانونی شدن  محافظت نمی کند.

کسانی که  نمی توانند یا نمی خواهند به کشور خود بازگردند بدون داشتن ویزا غیر قانونی میشوند..

بسیاری از آنها برای ماندن خود و عضای خانواده به کارهای دشواربدنی  در ساختمان سازی ، نظافتچی ،  آشپزی ، کشاورزی با حقوق ناچیز میپردازند.

از زنان و مردان زیادی بدون اجازه اقامت در  صنعت سکس در آلمان سواستفاده میشود

. به طور فزاینده آنها در خانواده های خصوصی کار می کنند.

مهاجران بدون مدرک شناسایی در واقع هیچ حقوقی ندارند. آنها آشکارا نمی توانند در مخالفت با اجاره گزاف ، استفاده از زور ، کمبود دستمزد و شرایط کار و زندگی غیر انسانی مخالفت کنند.از دسترسی به مراقبت پزشکی و یا آموزش و پرورش ، به عنوان مثال مدرسه کودکان خود محروم هستند ، مشکلات بزرگی برای آنها وجود دارد. در هرفعالیت آجتمایی ( خرید وسایل مورد نیاز،مراجعه به پزشک، استفاده از  وسایل عمومی  …) با خطر کشف و  اخراج  مواجه هستند: این می تواندنه تنها  در زمان بازرسی توسط پلیس اتفاق می افتد ، بلکه زمانی در میان همسایگان یکی به ادره مهاجرت خبر دهد.

آنان از حقوق مسلم بشر محروم می شوند ، چرا که دولت "حق کنترل " را  مهم تر از حفاظت از کرامت انسانی  میداند . این عمل موجب به وجود آمدن امکان سوُ استفاده اقتصادی از این مهاجرین میشود.

 قوانین مهاجرت آلمان (کشوری و ایالتی) و  ادارات مهاجرت ، پلیس مرزی این گروه از مهاجرین را مثل یک مجرم برخورد میکند.

 

حتی در "قلعه اروپا"  نمونه هایی دیگری وجود دارد :در  بلژیک ، فرانسه ، ایتالیا ، پرتغال ، یونان و اسپانیا به مهاجرین بدون اجازه اقامت اقامت داده شده است. در تعدادی از طرح های ارائه شده .

برای یک رویکرد متفاوت در آلمان  به "بدون کاغذ" را در آلمان از سال ۱۹۹۷  کمپین "هیچ کس غیر قانونی نیست " بوجود آمد.  گروه های از  کلیسا ، کنفرانس اسقف های آلمان  به حمایت از این کمپین پرداختند.در سال ۲۰۰۰ کمیسیون مهاجرت تحت ریاست خانم ریتا  سوسموت از حزب س.د.او موافق با تغییر قوانین مهاجرت شد. در مونیخ و شورای شهر فرایبورگ تصمیماتی گرفتند  که تسهیل دسترسی به خدمات از جمله پزشکی و آموزش و پرورش بوجود آمد. شبکه های غیر دولتی خدماتی مفیدی دررابطه با امور پزشکی و آموزشی ارائه می دهند.مجمع پزشکان آلمان  خواهان دسترسی همه آنسانها به امکانات پزشکی شد.در  اوایل سال ۲۰۰۵ ، ائتلاف گسترده ای از افراد مشهور از نوربرت بلوم در زابینه کریستی یانزن  و یوهانس ب.کرنل و ولفگانگ نیدکه در  بیانیهای خواهان  حل مشکل مهاجرت غیرقانونی شدند.

 

شبکه ، هیچ کس غیر قانونی نیست، در شهر کلن خواهان دسترسی همگان، با کارت وبدون کارت شناسایی، به امکانات شهری و پزشکی می باشد

شبکه ، هیچ کس غیر قانونی نیست، در شهر کلن خواهان حمایت از این شبکه می باشد .

شبکه ، هیچ کس غیر قانونی نیست، در شهر کلن خواهان حمایت از انسانها بدون مدرک  می باشد، چرا که افراد فاقد مدارک نیاز به همبستگی ویژه ما دارند.

 

در صورت احتیاج به کمک وراهنمایی با ما تماس بگیرید  (در ساعات اداری باز)

ما سعی می کنیم با حمایت دیگران ابه شما کمک کنیم  (از طریق شبکه با دیگر سازمان ها)

ما اخواهان سکستن دیوار  سکوت در را بطه با شرایط اسفبار انسانهای بدون کاغذ می باشیم  (از طریق تبلیغات و روابط عمومی)

بهداشت و درمان از واجبات است

غیر قانونی بودن ترسناک میباشد. ترس منشع  بسیاری از بیماری ها می باشد. بسیاری از افراد فاقد مدارک از سردرد و معده درد ، بی خوابی و تنش شکایت میکنند.  یک تصادف؟ در یک حمله قلبی؟ یا حاملگی؟مشکلات را چند برابر می کند.  همه مردم نیاز به مراقبت های بهداشتی و درمانی دارند.

 تا زمانی که آنها از بیمه درمانی محروم می باشند محتاج کمک درمانی می باشند. ما از پزشکان ، پرستاران و بیمارستان ها  خواستار کمک به انسانهای بدون کاغذ می باشیم . در شهرهای  آخن ، بن ، بوخوم و برلین ، شبکه های  وجود دارد از کمک های پزشکی برای مهاجران بدون مدرک شناسایی استفاده می کنند.

 

 آنچه ما در کلن می خواهیم .

 

آموزش و پرورش -- یک حق انسانی است !

حق آموزش و پرورش صرفنظر از ملیت در کنوانسیون های مختلف بین المللی به ثبت رسیده  است. آلمان نیز این کنوانسیوها را امضا کرده .

 متاسفانه واقعیت برای کودکان بدون وضعیت قانونی در آلمان متفاوت است : تنها در موارد استثنایی آنها می توانند به مدرسه بروند. بیشتر کودکان که "غیر قانونی" زندگی می کنند امکان مدرسه رفتن را ندارند. آموزش  فرصتی مهم است که هرکس  برای زندگی بهتر  در هر جامعه به ان نیاز دارد.

یک دلیل مدرسه نرفتن کودکان ترس پدر و مادر از افشا شدن محل سکونت انها  از طریق  ارتباط مدرسه به مقامات اداره مهاجرت می باشد . معلمان و مدیران مدرسه می توانند به این کودکان کمک کنند.

ما می خواهیم به آغاز بحث و با هدف آموزش وپرورش برای همه این مشکل حل شود.

 

کسی که حقوقی ندارد نمی تواند از حق خود دفاع کند.

در برابر حملات در خیابان  در برابر خشونت های جنسی ، در برابر حملات از سوی کارفرما در مقابل تقلب در حقوق و دستمزد و یا  اجاره گزاف تقریبا بی دفاع می باشد. چون کسی که «غیر قانونی»است  نمی تواند به  دادگاه شکایت ببرد . و اگر اواین کار را بکند  قبل از نظر دادگاه اخراج میشود. برای اینکه این  وضع تغییر کند ما محتاج به کمک حقوق دانان و وکلا هستیم . باید برای انجام  این کاراحتیاج به کمک مالی  داریم

 

پناهگاه!

بارها و بارها ، به دنبال محلی امن برای  زندگی پناهندگان  می باشیم

 

زمانی که مردم اقامت قانونی خود رااز دست میدهند

تاریخ اخراج ازکشور  مشخص میشود

احتیاج به محل سکونت جدید درارند

 

از تجربه سال های اخیر ، ما می دانیم که یک آپارتمان می تواند د به عنوان یک پناهگاه موقتی بسیار کمک کننده باشد. گاهی اوقات حتی یک استراحت کوتاه مدت به منظور روشن شدن مسائل حقوقی و قانونی بسیار مفید می باشد.

 

ما نمی خواهیم   مهاجرین و پناهندگان را  به طور دائم مخفی کنیم .ما خواهان حمایت از آنها برای رسیدن به هدفشان هستیم

 برای این کار  ما نیاز به پشتیبانی شما  داریم د. ما به دنبال پیدا کردن  مسکن دولتی و خصوصی برای افراد بدون اقامت امن می باشیم

 

با ما برای محل سکونت ارزان همکاری کنید.

 

فارسی